Nyhedsarkiv
7/7 2024
• Ny analyserapport pr. 25/6 2024...
se under Information eller klik her

25/3 2024
• Vi har skiftet samarbejdspartner fra Fyns Vandværks- og Ledningsservice
til nu at være Sprattenborg Smedie APS...
Se mere under: "Kontakt"
• Dagsorden 20/3 2024.
• Revideret regnskab 2023.
• Beretning fra den ordinære generalforsamling.
• Referat fra generalforsamlingen 20/3 2024.
• Tilsynsrapport 31/10 2023.
Se under: "Information"

29/2 2024
• Annonce
Stærmose Vandværk
indkalder til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.30
i ”butikken”... Stærmosevej 180
5690 Tommerup
Se: annonce_29_02_24

22/2 2024
• Ny analyserapport pr. 7/2 2024...
se under Information eller klik her

1/11 2023
• Ny analyserapport pr. 2/10 2023...
• Opdatering... analyserapporter pr. 9/6 2023...
• Opdatering... takstblad 2024
se under Information eller klik her

6/7 2023
• Ny analyserapport pr. 9/6 2023... se under Information eller klik her

3/5 2023
• Dagsorden 20/3 2023.
• Revideret regnskab 2022...
• Beretning fra den ordinære generalforsamling.
• Referat fra generalforsamlingen 20/3 2023...
• Takstblad 2024...
• Optatering af love15/11 2021.
Se: under "Information"

9/3 2023
• Annonce
Stærmose Vandværk
indkalder til generalforsamling mandag den 20. marts 2023 kl. 19.30
i ”butikken”... Stærmosevej 180
5690 Tommerup
Se: annonce_09_03_23

Forslag til drøftelse indgives skriftligt til formanden senest én uge før generalforsamling."
Se: § 13 i love / vedtægter under Information

7/2 2023
• Ny analyserapport pr. 1/2 2023... se under Information eller klik her

5/7 2022
• Ny analyserapport pr. 17/6 2022... se under Information eller klik her

18/5 2022
• Takstblad 2023...
• Revideret regnskab 2021...
• Beretning fra den ordinære generalforsamling.
• Referat fra generalforsamlingen 10/5 2022...
• Dagsorden 10/5 2022.
• Tilsynsrapport 10/3 2022.
Se: under "Information"

20/4 2022
• Annonce
Stærmose Vandværk
indkalder til generalforsamling tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.30
i ”butikken”... Stærmosevej 180, 5690 Tommerup
Se: annonce_20_04_22

6/4 2022
• Ny analyserapport pr. 31/3 2022... se under Information eller klik her

2/2 2022
Vandværket er nu igen i normal drift.
Vi fik monteret ny pumpe i boringen mandag den 31. januar.
I modtager derfor igen drikkevandet fra Stærmose Vandværk.

Takket være tilkoblingen til Brylle Vandværk,
har det alt sammen været muligt uden store gener.Orientering_02_02_2022

20/1 2022
Den nuværende pumpe stoppede helt med at virke natten til onsdag, hvorfor det var nødvendigt straks at åbne for tilkoblingen til Brylle Vandværk.
Lige nu er det derfor drikkevand fra Brylle, I nyder, når I bruger vand.
Når I får denne meddelelse er det fordi, vores overvågningssystem viser, at vandtrykket i perioder er lidt lavere, end det plejer at være under normal drift.
Den nye pumpe er nu på vej fra Holland og skulle efter det oplyste være fremme, så montering kan ske medio næste uge.
Herefter bliver det igen muligt at vende tilbage til normal drift. Se under Information...
Orientering_20_01_2022

16/11 2021
• Nye analyserapporter 2021...
• Takstblade 2021 og 2022...
• Revideret regnskab 2019 og 2020...
• Beretning fra den ordinære generalforsamling.
• Referater fra generalforsamlingerne...
• Nye love for Stærmose Vandværk 15/11 2021...

I forbindelse med at den ordinære generalforsamling blev Ebbe Mortensen som bestyrelsesmedlem afløst af Jan Beyer.
På den ekstraordinære generalforsamling blev der vedtaget en lovændring,
så fremtidige indkaldelser til generalforsamling sker digitalt, til erstatning for avisannoncer.
Via almindelig post vil være muligt, hvis det ønskes.

18/2 2021
• Trifloureddikesyre (TFA)...
Miljøstyrelsen har i brev til Danske Vandværker oplyst om fund af trifloureddikesyre (TFA) i grundvandet... Mere...
• Ny analyserapport pr. 3/2 2021... se under Information eller klik her

18/1 2021
• Opdatering...
Alle årlige aflæsninger af vandmålere er indberettet...  Mere...
Rettelse til siden "Bestyrelsen"...... Se under Bestyrelsen eller klik her

11/12 2020
• Orientering...
Alle årlige aflæsninger af vandmålere er nu indberettet...  Mere...
Nyt bestyrelsesmedlem: Ebbe Mortensen... Se under Bestyrelsen eller klik her

8/7 2020
• Orientering om "Varslet strømafbrydelse"...
Stærmose Vandværk er fra vores elforsyning varslet strømafbrydelse onsdag den 15. juli i perioden fra kl. 8.00 - 10.30.  Mere...

30/6 2020
• Ny analyserapport pr. 26/6 2020... se under Information eller klik her

15/6 2020 Opdatering
• Arbejdet med udskiftning af hovedforsyningsledningerne blev udført helt efter planen fredag d.12 juni.
Vandværket er nu i normal drift igen... Herefter følger blot reetablering efter gravearbejdet.

5/6 2020
• Orientering om Service...
I kommende uge (uge 24) fra ca. mandag middag den 8. juni til måske fredag den 12. juni udføres arbejde på hovedforsyningsledninger  Mere...

18/2 2020
• Ny analyserapport pr. 28/1 2020... se under Information eller klik her

27/10 2019
• Ny analyserapport pr. 17/10 2019... se under Information eller klik her

4/4 2019
• Takstblad 2020...
• Revideret regnskab 2018...
• Referat fra generalforsamlingen 3/4 2019...
• Beretning fra generalforsamlingen 3/4 2019...
• Dagsorden 3/4 2019.
• Kontrolprogram 28/1 2019.
Se under Information...

20/3 2019
Ordinær generalforsamling d. 3/4 2019
Se mere under Information / Dagsorden eller klik her

5/3 2019
• Orientering om N,N-dimethylsulfamid (DMS)
I disse dage er der igen megen omtale i pressen af nye fund af sprøjtemiddelrester i drikkevandet i Danmark... Mere...

Se under Information eller klik her

28/1 2019
• Ny analyserapport pr. 23/1 2019... se under Information eller klik her

26/10 2018 Opdatering
• Ny analyserapport pr. 21/6 2018...
• Takstblad 2019...
• Revideret regnskab 2017...
• Referat fra ekstraordinær generalforsamlingen 4/4 2018...
• Love for Stærmose Vandværk 4/4 2018...
• Ekstraordinær generalforsamling d. 4/4 2018...
• Referat fra generalforsamlingen 28/3 2018...
• Beretning fra generalforsamlingen 28/3 2018...
• Ordinær generalforsamling d. 28/3 2018...
Se under Information eller klik her

26/9 2018 Opdatering
Arbejdet med udskiftning af rentvandspumper blev udført helt efter planen i uge 38.
Herved vil den enkelte bruger opleve normalt vandtryk, uanset det aktuelle forbrug hos naboen.
I samme arbejdsgang blev styrings- og overvågningssystem udskiftet.
Styringsprogrammet justerer pumpernes ydelser helt efter det aktuelle forbrug, så unødvendig pumpedrift og strømforbrug derved undgås.

12/9 2018 Opdatering
I forbindelse med montering af nye rentvandspumper, der begynder mandag den 17. september, vil der blive åbnet for sammenkoblingen til Brylle Vandværk.
Fyns Vandværks- og Ledningsservice, som skal udføre udskiftningen af pumperne, har oplyst, at der kan forekomme et faldende vandtryk i jeres vandhaner i denne uge, og at der i korte perioder i tidsrummet fra kl. 8 - 15 på dagene tirsdag, onsdag og torsdag også vil kunne forekomme kortvarige vandafbrydelser.
Det tilstræbes under hele processen, at I alle kommer til at opleve ugen med så få "vandgener" som muligt.
Når generne er der, så glæd jer endnu mere til det forhåbentligt gode resultat, de to nye pumper gerne skulle give til alle.
Alt arbejdet forventes gennemført og afsluttet i uge 38.

2/9 2018 Opdatering
Bestyrelsen har indgået aftale om levering og opsætning af to nye rentvandspumper, nyt styrings- og overvågningssystem.
Arbejdet forventes udført i uge 38 begyndende mandag den 17. september.
Efter vurdering af flere tilbud er aftalen indgået med Fyns Vandværks- og Ledningsservice, som i øvrigt også er det servicefirma, der har passet vandværket og ledningsnettet siden opførelsen.
I forbindelse med selve udskiftningen af pumperne og øvrigt udstyr på vandværket, vil der blive åbnet for tilslutningen til Brylle Vandværk, hvorfor det forventes, at arbejdet kan udføres uden mærkbare vandafbrydelser.
En del forbrugere har siden foråret i perioder oplevet manglende vandtryk, hvilket gerne skulle blive løst efter montering og igangsætning af de nye pumper.

16/5 2018 Opdatering
Bestyrelsen har besluttet at udskifte pumperne...
Vi informerer så snart vi kender datoen for udførelsen af udskiftningen.
Der vil forhåbentlig ikke blive tale om vandmangel.
Under arbejdet med udskiftningen vil vandet blive leveret af Brylle Vandværk.

13/5 2018 20:50
Periodisk varieret vandtryk...
Nogle forbrugere har på det seneste oplevet varieret vandtryk...
Fejlen er konstateret og fundet...
Fejlen skyldes slidte pumper...
Bestyrelsen træffer tirsdag beslutning omkring løsning af problemet.

25/2 2018
Ny analyserapport pr. 8/2 2018... se under Information eller klik her

11/10 2017
Stærmose Vandværk henter grundvand i en 74 meter dyb boring, som er godt beskyttet af et over 30 meter tykt lerlag.
Vi har derfor ikke målbare værdier af det meget omtalte fund af rester af sprøjtegiften "Desphenyl Chloridazon".

Ny analyserapport pr. 29/9 2017... se under Information eller klik her

6/7 2017
• Ny regnskabsfører i Holsted...

  mere herom... klik her

20/3 2017
• Takstblad 2018...
• Revideret regnskab 2016...
• Beretning fra generalforsamlingen 15/3 2017...
• Ordinær generalforsamling d. 15/3 2017...
Se under Information eller klik her

21/2 2017 Opdatering
af siderne Bestyrelsen, Kontakt m.m.

12/2 2017
Ny analyserapport pr. 26/1 2017... se under Information eller klik her

31/8 2016
Ny analyserapport pr. 26/8 2016... se under Information eller klik her
Tilsynsrapport & tilsynsbrev fra Assens Kommune pr. 29/4 2016... se under Information / Tilsynsrapporter m.m. - Assens Kommune

17/5 2016
Nyt telefonnummer til formanden:
2032 6564

9/4 2016
• Takstblad 2017... se under Information eller klik her
• Revideret regnskab 2015... se under Information eller klik her
• Beretning fra generalforsamlingen 6/4 2016... se under Information eller klik her
• Ny analyserapport, råvand, boringskontrol pr. 12/2 2016... se under Information eller klik her


9/3 2016 Opdatering

Ordinær generalforsamling d. 6/4 2016
i ”butikken” Stærmosevej 180, 5690 Tommerup.
Se mere under Information / Dagsorden eller klik her

7/3 2016
Kontrolprogram & bilag fra Assens Kommune 09.02.2016 eller se under Information / Tilsynsrapporter m.m. - Assens Kommune

6/3 2016
Ordinær generalforsamling d. 6/4 2016
Se mere under Information / Dagsorden eller klik her
Ny analyserapport pr. 12/2 2016... se under Information eller klik her

8/1 2016
Årsagen til vandspildet er fundet...
Der var et brud på en forsyningsledning.
Fejlen er udbedret og driften er igen normal!

Vær gerne opmærksom på egne installationer. Måleren bør stå helt stille når der ikke bruges vand nogle steder.
Dette bør jævnligt kontrolleres.

7/1 2016 Opdatering
Takket være tip fra lokale forbrugere, blev fejlen hurtigt lokaliseret og rettes i morgen
formiddag (d. 8/1).
Dette medfører en kort afbrydelse af forsyningen til forbrugere nord for vandværket.
Vi beklager den ulejlighed, det kan give.

7/1 2016
"Der i dag den 7. januar konstateret et formodentligt brud på vandledningen, som forsyner forbrugere vest for vandværket.
I kan hjælpe til ved at se efter pludselig opståede våde pletter på jorden, eller hvis I har brud på egne installationer.
Fra utætheden siver der ca. 3000 liter vand i timen. Bruddet forårsager ikke, at I ikke har vand i hanen men et utilsigtet spild, som vi gerne skal undgå.
Giv venligst besked til formanden...
Ove Johansen, telefon/SMS: 5058 1564

3/12 2015
Nu er det igen tiden at aflæse vandmåleren!
Husk  aflæsning d. 15/12
Vælg "Måleraflæsning" i menuen eller tryk her

6/10 2015
Ny analyserapport pr. 22/9 2015... se under Information eller klik her

29/4 2015
• Takstblad 2016...
• Revideret regnskab 2014...
• Beretning fra generalforsamlingen 15/4 2015...
• Ordinær generalforsamling d. 15/4 2015...
• Ny tilsynsrapport pr. 16/6 2014... se under Information eller klik her
• Ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse... se under Information eller klik her

16/2 2015
Ny analyserapport pr. 12/2 2015... se under Information eller klik her

16/12 2014
Nu er det igen tiden at aflæse vandmåleren!
Husk  aflæsning d. 20/12
Vælg "Måleraflæsning" i menuen eller tryk her

9/12 2014
Ny analyserapport pr. 14/8 2014... se under Information eller klik her

7/4 2014
Takstblad 2015... se under Information eller klik her
Beretning fra generalforsamlingen 2/4 2014... se under Information eller klik her
Revideret regnskab 2013... se under Information eller klik her

11/3 2014
Ordinær generalforsamling d. 2/4 2014
Se mere under Information / Dagsorden eller klik her
Ny analyserapport pr. 18/2 2014... se under Information eller klik her

12/12 2013
Husk måleraflæsning d. 20/12
Vælg "måleraflæsning" i menuen eller tryk her

14/11 2013

Vejledning analyserapport - tilføjet... se under Information eller klik her

24/10 2013

Takstblad 2014... se under Information eller klik her
Ny analyserapport pr. 12/9 2013... se under Information eller klik her
Beretning fra generalforsamlingen 2/4 2013... se under Information eller klik her
Revideret regnskab 2012... se under Information eller klik her

8/3 2013
kl. 10.03
Årsagen til vandspildet er fundet...
Der var fejl på installationen hos en privat forbruger - fejlen er udbedret!

7/3 2013
kl. 17.47
"Der i dag den 7. marts konstateret et formodentligt brud på vandledningen, som forsyner forbrugere øst for vandværket.
Det er forbrugere, som bor i området fra vandværket mod Render og forbrugere langs Hesbjerg Skovvej samt på Væden.
I kan hjælpe til ved at se efter pludselig opståede våde pletter på jorden, eller hvis I har brud på egne installationer.
Fra utætheden siver der ca. 1000 liter vand i timen. Bruddet forårsager ikke, at I ikke har vand i hanen men et utilsigtet spild, som vi gerne skal undgå.
Hvis - så giv gerne besked til formanden eller en fra bestyrelsen."

7/3 2013
Ordinær generalforsamling d. 2/4 2013

Se mere under Information / Dagsorden eller klik her

20/2 2013
Ny analyserapport pr. 7/2 2013... se under Information eller klik her

5/12 2012
Husk måleraflæsning d. 15/12
Hjemmeside... se under Information eller klik her