Annonce 20/04 2022

Kære forbrugere til Stærmose Vandværk

Stærmose Vandværk

indkalder til generalforsamling
Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.30
i ”butikken”, Stærmosevej 180, 5690 Tommerup.

Dagsorden ifølge lovene - se § 13:
https://staermosevand.dk/info.html

Forslag til drøftelse indgives skriftligt til formanden senest én uge før generalforsamling.

Analyseresultaterne for drikkevandet kan ligeledes ses her på vandværkets hjemmeside - se:
https://staermosevand.dk/info_analyse.html


Bestyrelsen
© 2012 - 2022