Orientering 5/6 2020
Love / vedtægter for Stærmose Vandværk: staermose_vand_love_04_04_2018.pdf
Ansøgningsformular ved vandspild: eftergivelse_vandafgift_vandspild_form.pdf

Kære forbrugere til Stærmose Vandværk

I næste uge fra ca. mandag middag den 8. juni til måske fredag den 12. juni, vil I muligvis kunne opleve et faldende vandtryk i hanerne.

Stærmose Vandværk vil blive taget ud af drift, og I vil i stedet for i denne periode modtage vand fra Brylle Vandværk.

Som nogen af jer måske allerede har bemærket, bliver der for tiden gravet en del i jorden omkring vandværksbygningen.

Den ene ud af de to hovedforsyningsledninger, som fører vandet ud til jer, er blevet utæt, hvorfor vandet er begyndt at komme op af jorden lige bagved bygningen.

Begge hovedforsyningsledninger, der er under og udenfor vandværksbygningen, er jernrør, som blev anlagt sammen med etableringen af vandværket i 1973.

Jernrørene bliver nu udskiftet med kunststofrør helt frem til de eksisterende forsyningsledninger, som heldigvis lige efter vandværksbygningen og ude i oplandet er af kunststofmateriale.

Udskiftningen af rørene, som også omfatter en del arbejde inde og under bygningen, udføres af vandværkets servicefirma (Fyns Vandværks- og Ledningsservice), der forventer, at vandværket igen kan være i normal drift i slutningen af næste uge.

Jeg håber ikke, at det eventuelle faldende tryk i vandhanerne kommer til at give alt for mange gener.

Hvis I mod forventning oplever slet ikke at have vand eller ovennævnte giver anledning til spørgsmål, må I endelig rette henvendelse hertil.

Med venlig hilsen
Ove Johansen
Formand
Tlf. 20 32 65 64
© 2012 - 2024