Orientering 20/1 2022

Kære andelshavere og forbrugere til Stærmose Vandværk

I forlængelse af min seneste orientering den 15. januar kan jeg nu oplyse, at vandværket skal have en ny pumpe i vandboringen.
Den nuværende pumpe stoppede helt med at virke natten til onsdag, hvorfor det var nødvendigt igen straks at åbne for tilkoblingen til Brylle Vandværk.
Lige nu er det derfor drikkevand fra Brylle, I nyder, når I bruger vand.
Når I også får denne meddelelse er det fordi, jeg på vores overvågningssystem kan se, at vandtrykket i perioder er lidt lavere, end det plejer at være under normal drift.
Den nye pumpe er nu på vej fra Holland og skulle efter det oplyste være fremme, så montering kan ske medio næste uge.
Herefter bliver det igen muligt at vende tilbage til normal drift.

Hvis ovennævnte giver anledning til spørgsmål, er I selvfølgelig altid velkomne til at rette henvendelse hertil.

Venlig hilsen

Ove Johansen
Formand
Mobil 20 32 65 64
© 2012 - 2024