Orientering 5/3 2019
Love / vedtægter for Stærmose Vandværk: staermose_vand_love_04_04_2018.pdf
Ansøgningsformular ved vandspild: eftergivelse_vandafgift_vandspild_form.pdf

Til jeres orientering.

I disse dage er der igen megen omtale i pressen af nye fund af sprøjtemiddelrester i drikkevandet i Danmark.
Denne gang handler det om DMS, som er et svampemiddel, der indtil 2007 blev anvendt i gartneri, landbrug og i visse udendørs malinger.
Stærmose Vandværk har allerede og på eget initiativ første gang analyseret for stoffet sidste sommer.
Bestyrelsen for vandværket ville sidste sommer være sikre på, at stoffet ikke var i vores drikkevand, inden vi i forbindelse med udskiftningen af de to rentvandspumper også besluttede at købe nyt styrings- og overvågningssystem.
Der blev som bekendt dengang ikke fundet noget i drikkevandet - se vedhæftede analyserapport, som sammen med de øvrige rapporter også ligger på vandværkets hjemmeside:

http://staermosevand.dk/info_analyse.html

Til de interesserede har jeg også vedhæftet Miljøstyrelsens:
"Orientering om pesticidnedbrydningsproduktet N,N-dimethylsulfamid (DMS) og brug af ozonering i produktionen af drikkevand".
Ud over at stoffet ikke er konstateret i vores drikkevand, anvender vi heller ikke ozonering i vores produktion
Vores drikkevand bliver naturligt iltet i iltningstårnet i vandværksbygningen, inden det pumpes ud til jer.
Giver ovenstående eller andet anledning til spørgsmål, må I endelig sige til.

Mvh.  Ove
© 2012 - 2024