Annonce 09/03 2023

Kære forbrugere til Stærmose Vandværk

Stærmose Vandværk

indkalder til generalforsamling
Mandag den 20. marts 2023 kl. 19.30
i ”butikken”, Stærmosevej 180, 5690 Tommerup.

Dagsorden ifølge lovene - se § 13:
https://staermosevand.dk/info.html

Forslag til drøftelse indgives skriftligt til formanden senest én uge før generalforsamling.


Bestyrelsen
© 2012 - 2023