Orientering 11/12 2020

Kære forbrugere til Stærmose Vandværk

Alle årlige aflæsninger af vandmålere er nu indberettet, og vi kender årets resultat af både udpumpet vand fra vandværket og forbrugt vandmængde. Der er udpumpet knap 30.000 m3 vand fra vandværket og sammenlagt registreret et forbrug hos andelshaverne på lige godt 29.000 m3 vand. Det registrerede forbrug er meget lig med tidligere års forbrug. Vandspildet er under 2 %, hvilket er meget tilfredsstillende.

Generalforsamlingen i 2020 blev "som tidligere meddelt i mail til jer" ikke afholdt som planlagt på grund af "coronaen". Næste generalforsamling bliver afholdt til den ordinære tid i foråret 2021, hvis forholdene tillader det. Det bliver en "to-i-en" generalforsamling med beretninger og regnskaber for årene 2019 og 2020. Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Top har i år solgt sin ejendom på Stærmosevej og er flyttet uden for vandværkets forsyningsområde. En stor tak til Niels Jørgen for hans mange års arbejde i bestyrelsen. Som afløser har suppleant Ebbe Mortensen, Stærmosevej 117 overtaget posten som medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Ove Johansen
Formand
Tlf. 20 32 65 64
© 2012 - 2024