© 2012 - 2019 Stærmose Vandværk
Ansøgningsformular ved vandspild: eftergivelse_vandafgift_vandspild_form.pdf
Tilsyn m.m. fra Assens Kommune
Love / vedtægter for Stærmose Vandværk: staermose_vand_love_04_04_2018.pdf
staermose_vand_tilsynsbrev_29_04_2016.pdf
staermose_vand_tilsynsrapport_29_04_2016.pdf
staermose_vand kontrolprogram 09_02 2016.pdf
staermose_vand bilag 09_02 2016.pdf
indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014.pdf
staermose_vand_tilsynsrapport_16_06_2014.pdf