© 2012 - 2019 Stærmose Vandværk
Ansøgningsformular ved vandspild: eftergivelse_vandafgift_vandspild_form.pdf
Love / vedtægter for Stærmose Vandværk: staermose_vand_love_04_04_2018.pdf
Regnskab
staermose_vand_regnskab_rev_2017.pdf
staermose_vand_regnskab_rev_2016.pdf
staermose_vand_regnskab_rev_2015.pdf
staermose_vand_regnskab_rev_2014.pdf
staermose_vand_regnskab_rev_2013.pdf
staermose_vand_regnskab_rev_2012.pdf
staermose_vand_regnskab_rev_2011.pdf