© 2012 - 2019 Stærmose Vandværk
Ansøgningsformular ved vandspild: eftergivelse_vandafgift_vandspild_form.pdf
Love / vedtægter for Stærmose Vandværk: staermose_vand_love_04_04_2018.pdf
Takstblade
staermose_vand_takstblad_2019.pdf
staermose_vand_takstblad_2018.pdf
staermose_vand_takstblad_2017.pdf
staermose_vand_takstblad_2016.pdf
staermose_vand_takstblad_2015.pdf
staermose_vand_takstblad_2014.pdf
staermose_vand_takstblad_2013.pdf
staermose_vand_takstblad_2012.pdf