© 2012 - 2018 Stærmose Vandværk
Velkommen
Nyheder, drift og service
Driftstatus:
Driften er stabil.
Ingen planlagte services på værk og ledningsnet.
11/10 2017
Stærmose Vandværk henter grundvand i en 74 meter dyb boring, som er godt beskyttet af et over 30 meter tykt lerlag.
Vandprøver viser derfor ikke målbare værdier af det meget omtalte fund af rester af sprøjtegiften "Desphenyl Chloridazon".

Ny analyserapport pr. 29/9 2017... se under Information eller klik her

Opgiv gerne mobiltelefonnummer og
e-mailadresse...
Kan bruges til vigtig information via SMS eller/og e-mail

Vær gerne opmærksom på egne installationer. Måleren bør stå helt stille når der ikke bruges vand nogle steder.
Dette bør jævnligt kontrolleres.

Se alle nyheder i arkivet