© 2012 - 2017 Stærmose Vandværk
Velkommen
Nyheder, drift og service
Driftstatus:
Driften er stabil.
Ingen planlagte services på værk og ledningsnet.
20/3 2017
• Takstblad 2018...
• Revideret regnskab 2016...
• Beretning fra generalforsamlingen 15/3 2017...
• Ordinær generalforsamling d. 15/3 2017...
Se under Information eller klik her

Opgiv gerne mobiltelefonnummer og
e-mailadresse...
Kan bruges til vigtig information via SMS eller/og e-mail

Vær gerne opmærksom på egne installationer. Måleren bør stå helt stille når der ikke bruges vand nogle steder.
Dette bør jævnligt kontrolleres.

Se alle nyheder i arkivet