Orientering 18/2 2021

Til jeres orientering.

Miljøstyrelsen har i brev til Danske Vandværker oplyst om fund af trifloureddikesyre (TFA) i grundvandet. Trifloureddikesyre er et nedbrydningsprodukt, som kan stamme fra kølemidler fra klimaanlæg og drivmidler fra spraydåser. I brevet oplyses videre, at intet tyder på, at der er fundet så høje koncentrationer, at der er sundhedsrisiko forbundet hermed, men vandværkerne opfordres dog til at undersøge, om stoffet er tilstede. TFA forventes tilføjet drikkevandsbekendtgørelsen som obligatorisk kontrolparameter ved næste opdatering af bekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2021. Stærmose Vandværk har derfor allerede nu undersøgt for stoffet i den seneste råvandsprøve udtaget ved boringskontrol den 3. februar 2021. Resultatet fremgår af analyserapporten, hvor TFA ikke kan spores.


Mvh.  Ove
© 2012 - 2023