18/5 2022
• Takstblad 2023...
• Revideret regnskab 2021...
• Beretning fra den ordinære generalforsamling.
• Referat fra generalforsamlingen 10/5 2022...
• Dagsorden 10/5 2022.
• Tilsynsrapport 10/3 2022.
Se: under "Information"

Vær gerne opmærksom på egne installationer. Måleren bør stå helt stille når der ikke bruges vand nogle steder.
Dette bør jævnligt kontrolleres.


Se alle nyheder i arkivet
Driftsstatus:

Ingen planlagte services på værk og ledningsnet.

Velkommen
Nyheder, drift og service
© 2012 - 2022