Annonce 29/8 2020
Love / vedtægter for Stærmose Vandværk: staermose_vand_love_04_04_2018.pdf
Ansøgningsformular ved vandspild: eftergivelse_vandafgift_vandspild_form.pdf

Kære forbrugere...

Annonce - generalforsamling.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne indkalde til vandværkets årlige generalforsamling til afholdelse onsdag den 16. september 2020.
Generalforsamlingen finder sted fra kl. 19.30 i "butikken" hos næstformanden Finn Mortensen, Stærmosevej 180, 5690 Tommerup - annoncen er vedhæftet denne mail.

Af praktiske grunde annonceres indkaldelsen i år via mail og på vores hjemmeside - www.staermosevand.dk - hvilket også betyder, at der skal foretages ændring i teksten herfor i lovene gældende for vandværket, da bestyrelsen fremadrettet ønsker at benytte denne metode.

Normalt indkaldes der til generalforsamling via annoncer i de to lokale aviser, der ugentligt omdeles i vandværkets forsyningsområde, og normalt afholdes generalforsamlingen hvert år i slutningen af marts eller begyndelsen af april måned, men på grund af coronaen har dette ikke været muligt i år.

Normalt er der heller ikke pligt til, at andelshaverne forinden giver besked om deltagelse i generalforsamlingen, men på grund af den begrænsede plads i "butikken", vil jeg gerne I sender mig en sms eller mail fra de af jer, som ønsker at deltage, så vi kan sikre overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav om indbyrdes afstande og forsamlingsbetingelserne i øvrigt.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I selvfølgelig velkomne til at rette henvendelse hertil.

Med venlig hilsen
Ove Johansen
Formand
Tlf. 20 32 65 64
© 2012 - 2021